Van Wijnbergen Consultancy

Werkwijze

Van Wijnbergen Consultancy adviseert en begeleidt organisaties met het vertalen van strategische doelstellingen naar de werkvloer via resultaatgericht HRM-beleid. Het gaat daarbij om het creëren van optimale inzetbaarheid van medewerkers, zodat organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd.

Door de combinatie van analyse, advies, training en coaching kan op diverse niveaus worden gefocust en kunnen onderlinge relaties versterkt en geoptimaliseerd worden. Een essentieel onderdeel van de werkwijze vormt de inbedding in de bestaande organisatie, zodat na afronding van het project de behaalde resultaten worden gecontinueerd.

Kerneigenschappen in de werkwijze zijn:

  • Maatwerk: vraaggestuurd en oplossingsgericht;
  • Het creëren van inzicht en overzicht in de problematiek;
  • Interventies met als doel structurele inbedding in de organisatie;
  • Projectmatige aanpak: resultaatdoelstellingen en duidelijke termijnen;
  • Gedragsbeïnvloeding en -verandering door middel van training en coaching.

Om dit proces goed vorm te geven en af te stemmen op de specifieke klantbehoefte, wordt na een oriënterend gesprek in een offerte de te hanteren werkwijze beschreven.

Afhankelijk van de vraag kunnen de volgende onderdelen onderscheiden worden:

  • Analyse, bijvoorbeeld door interviews, documenten- en cijferstudie;
  • Rapportage over de bevindingen van de analyse, voorzien van een advies over de aanpak die gericht is op structurele resultaten;
  • Trainingen gericht op het beïnvloeden van het gewenste gedrag van de sleutelpersonen;
  • Coaching op basis van individuele behoeften en vragen;
  • Evaluatie van het traject.

Direct naar

› HRM
› Organisatieadvies
› Training & coaching
› Profiel
› Contact

Enkele referenties

Fontys Hogescholen
Falke & Verbaan
Numico
Nutricia