Van Wijnbergen Consultancy

Training & coaching

Managers en medewerkers voeren in een jaar vele formele en informele gesprekken, op individueel en op groepsniveau. De effecten van deze gesprekken zijn van groot belang voor de prestaties van de medewerkers en daarmee ook van de organisatie. Een leidinggevende moet kunnen sturen, coachen, inspireren, motiveren, corrigeren. In de training en coaching staan de benodigde competenties centraal om gesprekken zo te kunnen voeren dat het gewenste resultaat bereikt wordt. De training en coaching zijn maatwerk, voortvloeiend uit projecten op het gebied van HRM en organisatieadvies. Het gaat dan om het trainen van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een efficiënt HRM beleid.

Enkele voorbeelden:

  • Verzuimgesprekken;
  • Situationeel leidinggeven;
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • Sollicitatiegesprekken;
  • Aanspreken op ongewenst gedrag;
  • Resultaatgerichte gesprekstechnieken.

Naast het trainen van groepen, bestaat de mogelijkheid om door middel van coaching persoonlijke verdieping aan te brengen of gericht te werken aan individuele ontwikkelpunten. Uitgangspunt vormt een vooraf opgesteld inhoudelijk of persoonlijk doel dat aansluit bij de werksituatie. Coaching is gericht op het verbeteren van competenties om optimaal te functioneren in de professionele omgeving.

Direct naar

› HRM
› Organisatieadvies
› Training & coaching
› Profiel
› Contact

Enkele referenties

Fontys Hogescholen
Falke & Verbaan
Numico
Nutricia