Van Wijnbergen Consultancy

Van Wijnbergen Consultancy

Van Wijnbergen Consultancy richt zich erop de interactie tussen mens en organisatie dusdanig te beïnvloeden dat het optimale organisatierendement wordt behaald. De focus ligt op het vertalen van strategische organisatiedoelen naar individuele prestaties en gedrag. Essentieel is het afstemmen en verbinden van alle niveaus in de organisatie met de strategische keuzes.

› meer over Van Wijnbergen Consultancy

Organisatieadvies

Organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met veranderingen in de markt. Veranderende doelstellingen, wensen en verwachtingen van klanten en van personeel vragen om een duidelijke strategie. Het gaat daarbij om het vinden van balans tussen de interne en externe omgeving van de organisatie.

› meer over organisatieadvies

Training & coaching

Managers en medewerkers voeren in een jaar vele formele en informele gesprekken, op individueel en op groepsniveau. De effecten van deze gesprekken zijn van groot belang voor de prestaties van de medewerkers en daarmee ook van de organisatie. Een leidinggevende moet kunnen sturen, coachen, inspireren, motiveren, corrigeren.

› meer over training & coaching

Direct naar

› HRM
› Organisatieadvies
› Training & coaching
› Profiel
› Contact