Van Wijnbergen Consultancy

HRM

Human Resource Management (HRM) vormt de basis van de interactie tussen mens en organisatie. Vanaf het moment van werving tot aan uitdiensttreding is het van cruciaal belang dat medewerkers optimaal functioneren, zodat de organisatie haar doelstellingen op een zo efficiënt mogelijke manier behaalt. In het traject van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel vinden diverse essentiële momenten plaats die van invloed zijn op het presteren van medewerkers in de organisatie.

Van Wijnbergen Consultancy richt zich in eerste instantie op het strategische en tactische HRM beleid, via het management van de organisatie. De doelstellingen die daar worden bepaald zijn immers van grote invloed op de juiste inzet van HRM instrumenten en de prestaties van de medewerkers.

De focus ligt op resultaatgericht personeelsbeleid: de koppeling van strategische organisatiedoelstellingen met HRM beleid en de vertaling daarvan naar de medewerkers.

Enkele voorbeelden van HRM projecten:

  • Strategische personeelsplanning: van huidige formatie naar streefformatie;
  • Opzetten van ontwikkelingsgericht personeelsbeleid: Management Developement, talent ontwikkeling en loopbaanbegeleiding;
  • Stimuleren van (interne) mobiliteit;
  • Opzetten van functionerings- en beoordelingsbeleid;
  • Opzetten van competentiemanagement;
  • Werven en selecteren van kandidaten voor sleutelposities in de organisatie;
  • Realiseren van structurele verzuimreductie.

Direct naar

› HRM
› Organisatieadvies
› Training & coaching
› Profiel
› Contact

Enkele referenties

Fontys Hogescholen
Falke & Verbaan
Numico
Nutricia